Skolos vekselių administravimo sistema

įmonėms ir organizacijoms, turinčioms daug smulkių skolų

eVekselis yra sistema, leidžianti efektyviau administruoti standartinius popierinius ir elektroninius vekselius.

Teisinių dokumentų parengimą ir siuntimą sutrumpiname nuo 10-ies dienų iki keleto sekundžių.

#
arba drąsiai klauskite:+370 62049191
Naudos verslui

Nauda verslui

naudos verslui
Detaliau
Uždaryti detalesnis palyginimas

Efektyvumas

Mūsų vekselių administravimo sistema automatiškai išsiųs pranešimus skolininkui bei parengs dokumentus antstoliui ir notarui. Vekseliai laikomi itin paprastu būdu skoloms administruoti, o eVekselis automatizuoja su jais susijusių dokumentų tvarkymą.

Pigiau ir greičiau

Dokumentų parengimą ir siuntimą sutrumpiname nuo 10-ies dienų iki keleto sekundžių, o šių procesų kainą sumažiname apie du kartus.

Vekselio pasirašymo automatizavimas

Kartu suteikiame ir elektroninio vekselio modulį jūsų klientų aptarnavimo sistemai. Jūsų klientai galės pasirašyti vekselį tiek iš namų, tiek būdami užsienyje.

Naudos verslui Į viršų
Kaip tai veikia?

Kaip tai veikia?

#

Sudarote sutartį su eVekseliu

Suderinus abiems šalims naudingas paslaugos sąlygas, pasirašoma vekselių administravimo paslaugos teikimo sutartis.

#

Paruošiame technines sąlygas

Suderinus technines sąlygas, susiejame paslaugų teikėjo ir eVekselio sistemas. Priklausomai nuo paslaugų teikėjo sistemos, suderinami eVekselio integravimo darbai.

#

Vekseliai pasirašomi

Jau turimi ir nauji popieriniai vekseliai iš jūsų sistemos perkeliami į mūsų sistemą. Taip pat suteikiame įrankį, leidžiantį jūsų klientams pasirašyti naujus elektroninius vekselius.

#

Vekseliai efektyviai administruojami

Mūsų sistema laiku ir automatiškai suformuoja bei išsiunčia pranešimus ar kitus susijusius skolos dokumentus, taip pat perduoda vekselį, skolos informaciją ir su skola susijusius dokumentus notarui vykdomajam įrašui atlikti. Esant poreikiui, suformuojami dokumentai, reikalingi anstoliui išieškant skolą.

Kaip tai veikia Į viršų
Susisiekite Susisiekite

Susisiekite

Aptarkime telefonu ar susitikę

Giedrius Ambrasa Direktorius +370 620 49191 giedrius@evekselis.lt
UAB "eVekselis.lt" V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas
Įmonės kodas: 302646841 PVM kodas: LT100006947010
A/s Nr. LT73 7300 0101 2757 8962 Bankas Swedbank

Taupote laiką? Parašykite mums

 
Į viršų

Saugus ir greitas el. vekselio pasirašymas

asmenims, pasirašantiems vekselį elektroniniu būdu

eVekselis - imonėms skirta paslauga, leidžianti išduoti ir pasirašyti skolos vekselius internetu.

Tai visiškai saugus vekselio pasirašymas elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos suteiks Jūsų paslaugų teikėjas.

Evekselį naudoja:

Teisinė informacija Teisinė informacija

Teisinė informacija

Teisė elektroniniu parašu pasirašyti vekselį buvo patvirtinta ir 2010-09-24 Lietuvos notarų rūmų raštu Nr. S-999 ir kyla iš šių teisės aktų:

- Elektroninio parašo įstatymo (Valstybės žinios, 2000-07-26, Nr. 61-1827, 2002-06-06, Nr. 64-2572)

- Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (Valstybės žinios, 1999-04-02, Nr. 30-851)

- 1999-09-13 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 987 Dėl vekselių naudojimo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 1999-09-17, Nr. 78-2322)

- 1999-12-13 Europos parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB „dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos” (OL L 13, 2000 1 19, p. 12)

- 2006-03-15 Europos komisijos ataskaita Europos parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 1993/93/EC “dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos” veikimo 1999-09-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 987 patvirtintų Vekselių naudojimo taisyklių 6 punktas nustato, jog vekseliai išrašomi rašaliniu rašikliu, tušinuku, rašomąja mašinėle arba kitomis priemonėmis. Pagal Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. elektroninis parašas turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme. Tai reiškia, jog vekselis gali būti pasirašomas ir elektroniniu parašu, kuris yra laikytinas kita priemone Vekselių naudojimo taisyklių 6 punkto prasme.

- 1999-12-13 Europos parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB „Dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos” apibūdina „elektroninį parašą“ kaip „elektronine forma pateikti duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninių duomenų arba yra logiškai susieti su jais ir kurie yra naudojami kaip autentiškumo patvirtinimo būdas”. Iš esmės analogiškas apibrėžimas yra pateiktas ir EPĮ 2 str. 4 d.

- 2006-03-15 Europos komisija savo ataskaitoje Europos parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 1993/93/EC “Dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos” veikimo konstatavo, jog elektroninio parašo sąvoka yra labai plati ir elektroniniu parašu gali būti laikomas net elementarus elektroninio laiško pasirašymas asmens vardu, arba PIN kodo panaudojimas (taip pat žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-02-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-390/2002). = Šiame kontekste pažymėtina, jog pagal Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. šalims yra leidžiama susitarti dėl elektroninio parašo galios suteikimo tam tikriems duomenims ar veiksmams. Tai reiškia, jog šalims (vekselio davėjui ir gavėjui) susitarus dėl to, kokiems duomenims ar veiksmams bus priskirta Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. numatyta galia, šie duomenys ir veiksmai turės tokią pačią galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose. Taigi, vekselio davėjui ir gavėjui susitarus, jog vekselis bus išduodamas per eVekselio sistemą ir susitarus dėl veiksmų, kurie bus laikomi turinčiais parašo galią, per šią sistemą išduotas vekselis turės tokią pat teisinę galią kaip ir tradiciniu parašu patvirtintas vekselis.

Į viršų